INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Ptak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Ptak Gordon & Webster, ul. Królewska 8/9, 30-045 Kraków , e-mail: info@gordon-webster.com.pl , telefon 12 6322538 lub + 48 606248562.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania Umowy pośrednictwa oraz na jej potrzeby.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby zainteresowane kupnem, sprzedażą, najmem, wynajmem nieruchomości oraz inne podmioty uczestniczące w transakcji nieruchomościowych.

Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do realizacji Umowy pośrednictwa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania realizacja Umowy pośrednictwa nie będzie możliwa. 

W ramach prowadzonej działalności możemy również przekazać dane osobowe następującym podmiotom: biura księgowe, biura doradcze, biura prawne, doradcy kredytowi, rzeczoznawcy majątkowi, kancelarie notarialne, dostawcy oprogramowania, firmy teleinformatyczne, firmy świadczące usługi kurierskie oraz pocztowe, urzędy  miejskie, organy administracji publicznej, ZUS, US, zakłady ubezpieczeń, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty administrujące nieruchomościami oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa i na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań. 

Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do pełnego zrealizowania Umowy pośrednictwa, jednak nie dłużej niż 10 lat.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora Państwa danych dostępu do danych osobowych, które Pana/ Panią dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.